Företags- och investerarwebbplatser

Vi erbjuder dig en riktigt bra företagswebbplats eller en mer begränsad finansiell/IR-sektion anpassad för börsnoterade bolag. Genom att kombinera avancerade IR-webbfunktioner med ett modernt CMS kan vi erbjuda dig en webbplats som är lätt att hantera, har modern teknik och uppdateras till stor del automatiskt.

Både större och mindre börsnoterade bolag använder idag Alert IRs tjänst för företags- och finansiella webbplatser. I en och samma lösning tillhandhåller Alert IR en komplett företags- och/eller finansiell webbplats baserat på bolagets storlek, behov och ambitionsnivå. Tjänsterna möter de formella krav som ställs på ett börsnoterat bolag både avseende innehåll och rutiner för uppdatering. 

Resultatet blir en betydligt enklare och mer rationell lösning för bolaget, samtidigt som kvaliteten ökar, jämfört med att driva alla områden med separata tjänster. Alert IR driver idag ett 40-tal bredare uppdrag där de börsnoterade bolagen på detta sättet gett Alert IR ansvaret för bolagets hela företags- och/eller finansiella webbplats.

Denna ”allt-i-ett” lösning ger våra kunder konkreta fördelar framför andra lösningar.

  • Enkelt sätt att säkerställa rätt innehåll och funktionalitet
  • Ökad tidseffektivisering för vår kund
  • Ökad grad av automatisering av löpande nyhetsflöde och övriga uppdateringar
  • Säkra och stabila löpande rutiner
  • Ökad kostnadseffektivitet jämfört med andra lösningar

Varför oss?

Rätt information: 

  • Vi har lång erfarenhet av kommunikation med aktiemarknad, kapitalmarknad, analytiker och övriga intressenter.

Rätt teknik: 

  • Vi har bred och djup kunskap om webb och Internet. 

Formella krav: 

  • Vi kan de krav som ställs genom noteringsavtal och kod för bolagsstyrning.

För mer information, kontakta:

Kristoffer Danielsson

Senior kundansvarig
031-80 26 17
070-280 26 07