Drupal CMS som plattform för publicering

För att publicera, presentera och organisera texter och data på webbplatser använder Alert IR sedan flera år publiceringsverktyget Drupal. Verktyget har öppen källkod och är ett väl etablerat och spritt publiceringsverktyg runt om i hela världen.

Alert IR har en hög förståelse och god kompetens inom Drupal. Alert IR har vidareutvecklat verktyget för att passa just våra kunders behov vid presentation av företags- och finansiell information för börsnoterade bolag. Vi är sedan 2011 Drupal Association Member.

Fördelarna med Drupal är många. Systemet erbjuder hög flexibilitet, ständig utveckling, stabilitet och säkerhet, modern teknik och kostnadseffektivitet. Då verktyget har öppen källkod så förekommer inga licensavgifter. Tillgången på kunniga konsulter med kompetens inom Drupal är god. Ett mycket stort antal företag och organisationer i Norden och i övriga världen använder Drupal som publiceringsverktyg för sina webbplatser, bland dem Vita huset, Bonnier, Sony och Amnesty International.

Läs mer:

Drupal Sverige
Drupal community