Webbprojekt

Genom många års erfarenhet vet vi vad du behöver för att möta kraven från investerare, kapitalmarknad, press och andra intressenter.

Vi hjälper dig och tar ansvar för alla delar av processen som kartläggning, navigationsstruktur, design, sidmallar och konstruktion.

Våra projekt brukar omfatta:

  • Projektledning
  • Struktur, navigation och innehåll
  • Design och designanpassning
  • Uppbyggnad och integration av webbplatsen/sektionen
  • Drift och löpande support
  • Tekniska funktioner för specificerade delar, t ex pressmeddelanden, finansiella rapporter, prenumerationsfunktioner, aktiekursinformation, ägar- och finansiell statistik, mobilanpassning, mm
  • Verktyg för uppdatering

När vi har lanserat din webbplats finns vi alltid vid sida för att diskutera vidareutveckling, formella krav eller bara avlasta dig med uppdateringar.

För mer information, kontakta:

Kristoffer Danielsson

Senior kundansvarig
031-80 26 17
070-280 26 07