Årsredovisning och distribution

Vi kan hjälpa dig med kostnadseffektivare och förbättrad kommunikation till aktieägare och övriga intressegrupper.

För mer information, kontakta:

Jonas Winzell

VD
031-80 26 18
070-260 36 20