Webbårsredovisningar

Alerts webbårsredovisningar produceras med samma innehåll och layout som företagets tryckta årsredovisning. Genom att den är komplett och har bättre funktionalitet än ett pdf-dokument blir webbversionen ett effektivt verktyg för besökaren. Bra navigering och sökfunktion gör att besökaren snabbt och lätt kan hitta det man söker.

Nyhet för 2013 - Nyutvecklad version med förbättrad presentationen för olika skärmstorlekar. Webbårsredovisningen har kompletterats med en tablet /smartphone-version som automatiskt visas om besökaren använder iPad/iPhone, istället för en vanlig dator.

Den främsta fördelen med en fullt webbaserad version av årsredovisningen jämfört med en PDF-version är att webbversionerna laddas ner sida-för-sida jämfört med ett helt dokument. Därmed blir webbversionerna snabbare och mer tillgänglig för besökare med sämre internetuppkoppling. En annan fördel är att html/jpeg-formatet medger en större flexibilitet genom bl a länkningar inom dokumentet och från dokumentet och ut till externa webbsidor. Webbårsredovisningen kan läsas i alla vanligt förekommande webbläsare oavsett operativsystem.

Genom att följa det tryckta innehållet och layouten vet Alert exakt hur slutresultatet skall se ut och det krävs inget arbete av dig som beställare. Alert producerar din webbversion i en egenutvecklad programvara på ett tidseffektivt sätt och med hög kvalitet. Alert har webbårsredovisningar i ett par olika utföranden.

Den nya versionen utnyttjar tabletens eller telefonens fördelar till lätt navigering och bläddring genom bl a swipe m.m. Vidare görs den tillgänglig direkt via en vanlig länk på bolagets webbplats till skillnad mot en app som först blir tillgänglig efter nedladdning via Appstore. En annan fördel är att tiden fram till publicering blir kortare då man kan undvika den administrativa processen med lansering via Appstore (ca 5-10 dagar). Snabb leverans från oss och utan något arbete för er.

Referenser

Webbårsredovisning för vanlig dator + läsplatta/iPad/iPhone. Jpeg/bild-baserad version.

Webbårsredovisning "site-i-siten" 100-html baserad version

För mer information, kontakta:

Jonas Winzell

VD
031-80 26 18
070-260 36 20