Prata med våra kunder...

Inga kan bättre beskriva hur våra tjänster fungerar. Vi rekommenderar potentiella kunder att titta närmare på våra kunders webbplatser och prata med företagen hur de upplever våra tjänster.

Alert IR har idag en stabil och stark marknadsposition där många av Sveriges börsnoterade företag återfinns bland kunderna (ca 95 kunder i mars 2014). Både större och mindre företag väljer Alert IR som leverantör av kompletta lösningar eller IR-webbfunktioner. Sök upp Investor Relations eller Finansiell Information på nedanstående webbplatser för att få en bättre bild av vad vi erbjuder.   

Några av våra kunder...

För mer information, kontakta:

Jonas Winzell

VD
031-80 26 18
070-260 36 20