Största aktieägare

Aktuell och kontinuerligt uppdaterad information om företagets största aktieägare. Kan anpassas efter röst- eller kapitalsortering.

Datakällor:

Sverige - Uppdatering baserad på ägardata från Euroclear Sveriges ägarregister. Ägardata samlas i Excelfil. Möjligheter till anpassningar av företaget.
Kvartalsvis uppdatering.

Finland - Uppdatering per automatik via anslutning till Euroclear Finlands ägarregister.
Månadsvis uppdatering.

Demoversion