Struktur aktieägare

Förtydliga aktieägarbilden och förse era intressenter med aktuell och kontinuerligt uppdaterad information om företagets aktieägarstruktur per storlek, kategori, geografisk fördelning mm.

Datakällor:

Sverige: Uppdatering sker via samarbete med Euroclear Sverige. Ägardatan samlas i en Excelfil. Kvartalsvis uppdatering.

Finland: Uppdatering sker per automatik via anslutning till Euroclear Finlands dataregister. Månadsvis uppdatering

Demoversion