Finansiell data

Förse potentiella investerare, aktieägare och övriga intressenter med finansiell data som tabeller och interaktiva grafer från företagets löpande finansiella rapportering. Uppdatering sker kvartalsvis i samband med aktuell rapportering.

  • Interaktiva grafer med möjlighet till jämförelser.
  • Nedladdningsbar Excelfil.
  • Möjlighet att spara ner graf som bild för presentationer.

Demosida (modul/komplett sida) för smartphone
Demosida (enskild sida) för iframe-integration

Demoversion