Automatiserade press-, rapport och prenumerationsfunktioner

 

Kombinerade eller separata arkiv för pressmeddelanden och finansiella rapporter integrerade på din webbplats. För uppdelning i separata arkiv krävs kategorisering i samband med utskick av pressmeddelande och rapport. All uppdatering sker per automatik genom avtal med alla större distributörer.

  • Presentation av pressmeddelande/rapporter i arkivfunktion.
  • Press- och rapporter för presentation på starsida
  • Pressmeddelanden/rapporter presenterad i HTML-format samt fullständigt pressmeddelande/rapport tillgänglig i Word- och/eller PDF-format.
  • Automatisk och ögonblicklig uppdatering via direktkoppling över internet (FTP) till Cisions, Thomson Reuters eller Nasdaq OMXs distributionssystem.
  • Om prenumerationsfunktion ingår sker utskick samtidigt via e-mail och SMS.
  • Arkiv för pressmeddelanden/rapporter i kronologisk ordning indelade årsvis, 2012, 2011 osv. Möjligheter till ytterligare kategorisering efter separat överenskommelse.
  • Anpassade för visning i mobiltelefon.