Arkiv för pressmeddelanden

Publicering av pressmeddelanden på ert företags webbplats. Uppdatering sker per automatik genom feeder från de större distributörerna i Norden.

Pressmeddelanden presenteras i kronologisk ordning, indelade årsvis, 2014, 2013, 2012 osv. För att optimera presentationen på företagets webbplats och koppling till prenumerationstjänst tar Alert IR emot flera olika filformat (html, plain text och bilagor).   


Demoversion