Vinstförväntningar och rekommendationer

I samarbete med SME Direkt erbjuder vi professionella informationsmoduler där aktiemarknadens vinstförväntningar och rekommendationer presenteras automatiskt direkt på ert företags webbplats. Källan till informationen anges tydligt vilket understryker att detta är marknadens förväntningar och således inte företagets egen prognos. All data i modulerna uppdateras med automatik utifrån Nyhetsbyrån DIREKTs uppdateringar.

Vinstförväntningar presenteras tillsammans med en modul för analytikernas rekommendationer som köp, behåll eller sälj för ett visst noterat bolag. All data i modulen uppdateras per automatik utifrån Nyhetsbyrån DIREKTs uppdateringar.

Demoversion