Integration av Alert IRs tjänster

Denna vägledning gäller främst för intregration av Alert IRs IR-webbfunktioner (moduler). Funktionerna är primärt avsedda för integration med iframe-teknik på kundens webbplats. Vid bredare uppdrag med en hel företagswebbplats eller finansiell webbsektion bör kunden och kundansvarig hos Alert IR gemensamt ta beslut om integrationsmetod.

Vid leverans av IR-webbfunktioner (moduler) tillhandahåller Alert IR en leveranswebbsida där alla funktioner finns med som länkar i sina respektive språkversioner. Sidan tillhandahålls av kundansvarig.

Alert IR rekommenderar starkt att IR-webbfunktionerna integreras med hjälp av dynamisk höjdjustering. På så sätt kan vi undvika onödig vertikal scroll-list i iframen. Läs mer under "Iframe auto resizing".