Totalavkastning

Det mest relevanta måttet på avkastning för en aktieägare är totalavkastning. Lyft fram ert företags utveckling genom Alert IRs dynamiska och detaljerade webbfunktion. 

Beräkningen av totalavkastning baseras på företagets aktiekursutveckling och återinvesterade utdelning. Funktionen tar även hänsyn till andra företagshändelser/corporate actions som påverkar totalavkastningen. 

  • Graf över totalavkastning med valbara tidsintervall
  • Tabell med översikt över utdelningar
  • Nedladdningsbar historik som MS Excel

 

Demoversion