Aktiekalkylator

Aktiekalkylatorn beräknar ett aktieinnehavs avkastning både utan och med hänsyn till återinvesterad utdelning och andra företagshändelser för en bestämd period. Redovisning av genomförda nyemissioner, splitar mm i kronologisk ordning. 

Demoversion