Kursticker och minigraf

Kursticker och grafticker för startsida, intranät och övrig webb. Tickerdata består i regel av förändring under dagen, köp, sälj, senast, högst och lägst betalkurs, volym och datum/tid. Kurstickerinformation kan levereras som färdig html-bild eller som xml- och json data.

Demoversion