Om Alert Investor Relations

Alert IR erbjuder marknadens bästa och mest kompletta tjänster för börsnoterade bolag inom finansiell information på internet. Med lång erfarenhet och specialistkompetens inom finansiell kommunikation är vi idag en av de ledande leverantörerna i Norden inom vår nisch.

Alert IR har ett komplett utbud av tjänster där kunden har möjlighet att få hjälp med en hel företagswebbplats, alternativt en sektion för IR och/eller press, eller att Alert IR tillhandahåller enstaka funktioner, s k moduler för primärt kundens press- och finansiella webbsidor. Utöver dessa huvudtjänster erbjuder Alert IR kompletterande tjänster med appar, webbårsredovisningar och aktieägarservice inklusive distributionslösningar. Alert IRs tjänster uppfyller långtgående krav från aktiemarknaden vad gäller både innehåll och funktionalitet. Utöver dessa krav uppfyller tjänsterna också formella noterings- och bolagsstyrningskrav i Sverige och övriga Norden. Alert IRs tjänstekoncept med bredare företags- och finansiella webbplatser är vanligt förekommande i Storbritannien och kontinentala Europa där börsbolag söker effektiva former för en kvalificerad och komplett webbplats. 

Alert IR har en stabil marknadsposition där många av Sveriges både större och mindre börsnoterade företag återfinns bland kunderna. Alert IRs position bygger på nöjda kunder som ett resultat av genomtänkta webbtjänster, professionell service och kontinuerlig vidareutveckling. Alert IR har varit verksamma sedan 2001. 

Verksamhet

Företags- och finansiell information för börsnoterade företag på internet. Sedan 2014 ägs Alert IR av Investis den ledande globala specialisten inom digital företagskommunikation.

  

För mer information, kontakta:

Jonas Winzell

VD
031-80 26 18
070-260 36 20