Våra samarbetspartners

Publiceringsverktyg

Alert IR är sedan 2011 Drupal Association member. Publiceringsverktyget Drupal som har öppen källkod är ett sedan många år etablerat och spritt publiceringsverktyg. Ett mycket stort antal företag och organisationer i Sverige och i övriga världen använder Drupal som CMS för sina webbplatser, bland dem Vita huset, Bonnier, Sony Ericsson och Amnesty.

Fysisk distribution av finansiella rapporter

Alert IR samarbetar med en fysisk distributör för att kunna erbjuda en komplett lösning i samband med vår Aktieägarservice (digital och fysisk distribution). Alert IRs samarbetspartner har en modern maskinpark med hög kapacitet och effektivitet.

Distribution av pressmeddelanden och finansiella rapporter

Alert IRs system hämtar information från ledande svenska och nordiska distributörers system för presentation av pressmeddelanden och finansiella rapporter. Därmed kan Alert IRs kunder få sekundsnabb uppdatering av sina arkivfunktioner och prenumerationstjänster. Alert IR har skriftliga samarbetesavtal med Cision och Nasdaq OMX.

Finansiell kursinformation

Aktiekurser och index från Nasdaq OMX och ledande utländska börser via SIX AB, Millistream Market Data AB och Interactive Data. De ledande leverantörerna av finansiell kursinformation i Norden. Alert IR samarbetar med SME Nyhetsbyrån Direkt där vi erbjuder aktiemarknadens vinstförväntningar vilka presenterades automatiskt på företagets webbplats.

För mer information, kontakta:

Jonas Winzell

VD
031-80 26 18
070-260 36 20