Översikt - Låt oss visa vägen

Behöver ni förbättra er företagswebbplats? Vi vågar lova dig en tjänst som både möter era krav och er budget.

Alert IR har sedan 2001 hjälpt börsnoterade bolag med hela eller delar av bolagens företags- och finansiella webbsidor. Genom hög specialistkompetens och ett brett utbud av tjänster kan Alert IR erbjuda ett koncept med tjänster som på ett drastiskt sätt förenklar vardagen för bolagen och deras arbete med sina företags- och finansiella webbplatser.

Alert IR kan erbjuda lösningar som svarar upp till nya höga krav både avseende innehåll, format och funktionalitet. Börsbolaget kan i större utsträckning koncentera sig på innehåll i sin löpande kommunikation medan Alert IR tillhandahåller format och funktioner för en rationell och modern webbplats. Samtidigt som börsbolaget vinner tid för mer kritiska arbetsuppgifter så kan bolaget dra nytta av Alert IRs tekniska systemlösningar både avseende kvalitet och effektivitet. Att vi sedan också kan erbjuda kompetent rådgivning och personliga servicerutiner gör vardagen ännu enklare.

Om vi skall sammanfatta så kan vi erbjuda kvalitativa webbtjänster på ett snabbt och rationellt sätt. Kort och gott kan vi höja kvaliteten på er webbplats till lägre kostnad, jämfört med andra mer hantverksmässigt byggda alternativ.

Alert IR finns bakom ett stort antal börsnoterade nordiska företags- och finansiella webbplatser. Kontakta oss, vi hjälper er med alla webbtjänster för ert företags kommunikation över internet.

För mer information, kontakta:

Jonas Winzell

VD
031-80 26 18
070-260 36 20