Hur kan Alert IR hjälpa er?

Med Alert IRs koncept av tjänster kan vi hjälpa både stora och mindre börsnoterade bolag med allt från en aktiekursgraf till en hel företagswebbplats. Valet för dig som kund kan baseras utifrån er ambitionsnivå och era förutsättningar för att bygga upp och driva ert bolags webbplats.

Alert IR delar upp våra tjänster inom två områden:

1. Kompletta företags- och finansiella webbplatser ("allt-i-ett")

Inom det här området kan vi sätta ihop och driva en kompett webbplats eller sektion baserat på bolagets ambitionsnivå och förutsättningar. Webbplatsen kan vara helt fristående eller integrerad i börsbolagets övriga webbstruktur. Flexibiliteten är hög.

2. IR webbfunktioner (moduler)

Alert IR har under flera år utvecklat IR webbfunktioner (moduler) som idag täcker alla områden med automatiserade finansiella webbfunktioner för ett börsnoterat bolag. Funktionerna utvecklas och drivs storskaligt vilket ger överlägsna fördelar jämfört med individuellt byggda lösningar. Funktionerna kan på ett enkelt sätt integreras på ett bolags webbplats oberoende av val av webbplattform. 

Utöver våra huvudtjänster för börsnoterade företags webbplatser har vi även kompletterande tjänster med Nyhets/IR appar, Aktieägarservice inkl distribution och On-line versioner av årsredovisningar. Sammantaget en bredd som ger börsföretag en unik möjlighet att hantera ett flertal komplexa frågor på ett enkelt och effektivt sätt. 

Gemensamt för alla tjänster är att vi i finns tillgängliga med kunniga, stabila och personliga servicerutiner som avlastar i er vardag.