Mot börsnotering?

Vi vet hur ni kan möta aktiemarknadernas informationskrav med er webbplats.

En lyckad börsnotering är en utmaning. Många komplexa frågor kräver genomtänkta lösningar. Med Alert IRs tjänster kan ett bolag på väg mot en börsnotering enkelt och tidseffektivt implementera lösningar som möter aktiemarknadens informationskrav.

Alert IRs tjänster passar ofta in på ett bra sätt vid just nynoteringar. Genom att få hjälp med hela eller delar av webbfrågan i en och samma lösning kan bolaget i större utsträckning koncentrera sitt arbete mot mer kritiska frågor inom finans och kommunikation. Områden som måste drivas av bolaget i större utsträckning jämfört med webblösningar där det finns skäl att lita till en specialist med redan utvecklade system. Sammanfattningsvis kan Alert IR både kvalitetssäkra webbplatsens innehåll och funktionalitet samt uppstartsprocessen med kritiska publiceringstidpunkter.   

Alert IR har hjälpt ett stort antal nynoterade bolag med hela eller delar för deras företags- eller finansiella webbplats. Både större och mindre bolag har kunnat dra nytta av våra tjänster. Alert IR har genom åren levererat tjänster till ett stort antal nynoteringar, bl a BE Group, Husqvarna, KappAhl, Hexpol, Arise, CDON, MQ, Moberg Pharma och ICA Gruppen.

Under 2014 har Alert IR fått i ett flertal stora uppdrag från bolag på väg till börsen. Tendensen att bolag köper in hela paketlösningar för sin webbplats ökar och därmed accepten för Alert IRs koncept. Alert IR har under 2013/2014 levererat lösningar för bl a Platzer Fastigheter AB, finska Sanitec Oy, BESQAB, Scandi StandardBactiguard och Nicoccino. Tjänster för ytterligare nynoteringar kommer lanseras under hösten 2014.