Webbrådgivning, undersökningar och genomgångar

Vi på AlertIR erbjuder tjänster och rådgivning för din webbplats - inte "bara" inom Investor Relations utan även inom övrig digital företagskommunikation.

Vårt mångåriga arbete med innehåll och webbteknik inom Investor Relations har fått allt mer av nära och naturliga kopplingar in i den övriga företagskommunikationen på internet varför du som kund kan få ett bra helhetsgrepp på din webbplats med hjälp av oss.

Vår tjänst är till skillnad från andra enbart ägnad åt webbplatsen. Vi tycker det finns många duktiga och kloka kommunikations- strateger men webbplatsen kommer tyvärr ofta i andra eller tredje hand. Det är i många fall en naturlig prioritering men kvar ska finnas lika mycket kraft och fokus till webbplatsen eftersom det är en av de viktigaste kanalerna mellan företaget och omgivningen.

Bolagets kommunikation med externa intressenter är styrt av rekommendationer, olika regelverk och omgivningens behov. För att kommunicera via webben på rätt sätt krävs kompetens, erfarenhet och känsla. Dessa egenskaper besitter vi på AlertIR och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. Vår ambition är att ligga i framkant av utvecklingen inom IR web, corporate web inklusive bolagsstyrning. Vi är alltid uppdaterade på de senaste reglerna och rekommendationerna samt följer best practice inom området.

Praktiskt går det till så att vi gör en grundlig genomgång av den befintliga webbplatsen där vi tycker till om innehåll och struktur och pratar igenom funktionalitet samt rutiner för uppdatering. Vidare går vi igenom de krav och rekommendationer som ställs av NASDAQ OMX Nordic och Svensk kod för bolagsstyrning samt undersökningar och andra webbplatser. Då vi utvecklat och drivit webbplatser i över 13 år har vi även en bred teknisk kompetens.

Resultatet ligger till grund för diskussion och beslut om en åtgärdslista som företaget självt, vi på AlertIR eller annan partner kan implementera.

För mer information, kontakta:

Per Hildor

Senior kundansvarig
031-80 26 14
070-260 36 21