Sitepolicy

Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till denna Webbplatspolicy.

Allmänt om Webbplatspolicyn

Webbplatspolicyn förklarar hur informationen på www.alertir.com får användas för att inte kränka skyddet för copyright eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av Alert Investor Relations AB och omfattas av svensk och internationell lagstiftning.

Alla rättigheter reserverade.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Alert Investor Relations AB.

Webbplatsen kan innehålla bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Länkar

Alla länkar till webbplatsen ska vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Alert Investor Relations AB:s Webmaster. När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska ej presenteras i samband med varumärke eller logotype från annan webbplats.

Alert Investor Relations AB:s policy för integritetsskydd

Vad omfattar policyn:

Policyn handlar om hur Alert Investor Relations AB hanterar den personliga information som Alert Investor Relations AB mottar och samlar in genom webbplatsen www.alertir.com. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen.

Policyn behandlar inte andra företag som Alert Investor Relations AB inte äger eller kontrollerar, eller andra som inte är anställda av Alert Investor Relations AB.
Alert Investor Relations AB tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad Alert Investor Relations AB gör med informationen:

Alert Investor Relations AB samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.

Alert Investor Relations AB mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server.

Alert Investor Relations AB använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster.

Alert Investor Relations AB säljer inte informationen till någon tredje part.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

-att webbplatsen innehåller cookies,  vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Vad är en cookie och vad används den till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna webbplats används båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Om du inte vill tillåta cookies kan du justera detta i din webbläsare. Se dokumentation för den webbläsare du använder för att hitta aktuella inställningar.

Användningsstatistik

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbplatsen (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen för den som innehar webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbplats, samtycker ni till att Google behandlar er information på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Uppdatering av Webbplatspolicy

Alert Investor Relations AB kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta vår Webmaster via alertir@alertir.com