Lyft er webbplats med Alert IRs webbfunktioner

Ett stort antal av Nordens både större och mindre börsnoterade företag använder Alert IRs webbtjänster för sina finansiella webbplatser. Genom tjänsterna kan företagen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt höja kvaliteten och graden av automatisering på sin webbplats jämfört med alternativa lösningar från egna eller generella webbkonsulter.

Alert IR har under flera år utvecklat IR webbfunktioner (moduler) som idag täcker alla möjligheter av automatiserade finansiella webbfunktioner för ett börsnoterat företag. Funktionerna utvecklas och drivs storskaligt vilket ger överlägsna fördelar för driftsäkerhet, funktionalitet och pris jämfört med individuellt byggda lösningar. Funktionerna kan snabbt startas upp och på ett enkelt sätt integreras på ett företags webbplats oberoende av företagets val av webbplattform. 

Alla funktioner är uppbyggda med webbteknik som fungerar i olika enheter så som datorer, läsplattor och telefoner/smartphones. Funktionerna anpassas efter företagets design och vävs in utan synbar skillnad på företagets webbplats. Funktionerna är även anpassade efter ett antal förvalda skärmstorlekar enligt principer för responsiv design.

Översikt finansiella- och kommunikationswebbfunktioner